Elektroinštalácie

 

 Kvalitná elektroinštalácia je základom správneho fungovania každého objektu. Potreby súčasných zákazníkov sú čoraz náročnejšie, nakoľko trh neustále ponúka novinky v oblasti elektroinštalačných riešení. Cieľom je teda ponúkať sofistikované inštalácie šité na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Skúseností s elektroinštaláciami v rôznych, aj priemyselných objektoch sme využili v návrhu štandardného procesu dodania elektroinštalačných prác, ktorý pozostáva z niekoľkých dôležitých bodov a vedie efektívne ku včasnej realizácii, ktorá spĺňa predstavy a požiadavky našich zákazníkov.

 Ohliadka miesta realizácie nových elektrorozvodov (situácia pôvodných elektrických rozvodov parametre hlavného prívodu, stav nehnuteľnosti)

Požiadavky  ákazníka na elektroinštaláciu (rozmiestnenie prvkov, príkon spotrebičov, špeciálne požiadavky na využívanie elektrickej siete)

Návrh   riešenia elektrickej siete (poradenstvo, schéma zapojenia, výber vhodných prvkov siete, prípadne projekt elektroinčtalácie)

Odsúhlasenie  riešenia so zákazníkom a objednávka

Nákup  a logistika elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie

Realizácia elektroinštalácie v dohodnutom rozsahu a čase 

Otestovanie  hotových elektrorozvodov a odovzdanie diela zákazníkovi