Kúrenárske práce 

 

V oblasti kúrenárskych prác vám zaobstaráme dodávku potrebného materiálu. Náplňou našej práce je tiež montáž, rekonštrukcia a oprava kúrenárskych rozvodov(meď, kov, plast, hliník-plast), montáž vykurovacích telies a podlahových konvektorov.

Zákazníkom laikom pomáhame zorientovať sa vo veľkom množstve výrobkov, objasníme im danú problematiku a podľa ich požiadaviek a predstáv navrhneme systém kúrenia, rozvodov vody a odpadu. 

Súčasťou práce je odborná inštalácia etážového a podlahového vykurovania, montáž meracej a regulačnej techniky a montáž kotolní. Radi vám poradíme pri výbere materiálu a pri samotnej montáži.

 Radiárotové kúrenie

 Systém pripojenia radiátorov združuje výhody polyfúzneho zvarenia a vynikajúce fyzikálne vlastnosti rúrok s hliníkovou bariérou proti difundácii kyslíka. Navarovacie tvarovky z PB umožňujú rýchle, lacné a trvanlivé pripojenie trubiek v sústave, v ktorej môžu býť radiátory zapojené všetkými známymi zpôsobmi zapojenia. Taktiež jednoduchá montáž bez drahých špeciálnych nástrojov umožňuje rýchlé a cenovo výhodné možnosti pripojenia.

Podlahové vykurovanie 

 Výhody podlahového vykurovania: vytvorenie príjemného a zdravého prostredia, nízka energetická náročnosť, zníženie prevádzkových nákladov, optické rozšírenie priestoru, prirodzený obsah vlhkosti vzduchu, umožnenie slobodnej voľby nášlapnej krytiny, hospodárne zahriatie najmä vysokých priestorov, optimálna pohoda a možnosť regulácie jednotlivých miestností, vysoká životnosť vykurovacieho systému, minimálna korózia komponentov vykurovacej sústav, priaznivé obstarávacie náklady.

 Stenové vykurovanie

 S výhodou sa využíva ako samostatne, tak i v kombinácii s inými vykurovacími systémami, napr. ako doplnok k podlahovému vykurovaniu tam, kde nie je k dispozíci dostatočne veľká podlahová plocha pre dosiahnutiu potrebného výkonu z podlahy. Výhodou je, že nie sú stanovené žiadne mimoriadne hygienické požiadavky, nakoľko človek práve v porovnaní s inými typmi vykurovania (podlahové, resp. stropné) uprednostňuje príjemný tepelný tok zboku. Teplota vykurovacej vody tým môže byť trochu vyššia (60 - 70 °C), napriek tomu môžeme hovoriť o stenovom teplovodnom vykurovaní aj ako o nízkoteplotnom.